• 07 April 2016

De vakjury

De vakjury hiervoor bestaat uit Gerard Schraverus en Dries van 't Veen. We stellen graag beide juryleden voor, waarbij Gerard als eerste het spits afbijt. Dries zal zich in de volgende editie voorstellen. Gerard heeft in 2014 ook in de verkiezing Beste Groenteman van Nederland gejureerd. Zowel qua opleiding als werkervaring is Gerard door de wol geverfd. Dit deskundige en ervaren jurylid licht toe wat hij vindt van de verkiezing en wat zijn rol hierin is. Hij heeft ook nog een advies voor de deelnemers.

Gerard voltooide diverse opleidingen op het gebied van marketing, management en detailhandel en heeft werkervaring binnen de dienstverlening, industrie, grootwinkelbedrijf, groothandel en warenhuizen. Ook heeft hij ervaring in food en non food retailing en werkte hij, onder andere voor onze brancheorganisatie, aan een meerjarig project voor formuleontwikkeling en resultaatverbetering.

Pluspunten
Wat vindt Gerard van de verkiezing Groenteman met Ster? Gerard vertelt: “Ik vind dat deze verkiezing, ten opzichte van de verkiezing Beste Groenteman, meer kansen biedt voor alle groentemannen van Nederland. Waar in de verkiezing Beste Groenteman er maar één ondernemer de winnaar kon zijn, kan bij Groenteman met Ster iedereen winnen. Sterker nog, alleen al door deelnemen, win je. Het gaat er niet om of een bedrijf beter of slechter is dan een andere groentezaak, het gaat om hoe de situatie is binnen enkel en alleen het bedrijf zelf en waar deze eventueel voor verbetering vatbaar is.”

Meting achterkant
Gerard licht zijn werkzaamheden binnen de jury toe: “Door mijn jury-collega Dries van ’t Veen en mijzelf wordt, in de maanden maart tot en met mei de achterkant van de deelnemende bedrijven onderzocht. Dit betreft: personeelsbeleid, veiligheid en arbo, financiën, processen, organisatie, producten en hygiëne. We spreken met de ondernemers over deze zaken en bestuderen de documentatie hiervan. Maar ook met het personeel wordt gesproken om te weten te komen hoe zij het werken binnen het bedrijf ervaren: wordt er voldoende naar ze geluisterd, hebben ze regelmatig werkoverleg, wanneer zijn ze voor het laatst naar een cursus geweest? Dat wij de achterkant onderzoeken betekent natuurlijk niet, dat we niet kijken naar het geheel. Hoe komen we de winkel binnen, hoe is de presentatie van producten, de beleving, hoe functioneert het personeel etc. Op deze manier vormen wij ons een totaalbeeld van de bedrijven.”

Kwaliteitsrapportage
“De bedrijven worden door ons dus nauwkeurig doorgelicht met als resultaat een kwaliteitsrapportage. Hiermee wordt de deelnemers een objectieve spiegel voorgehouden van de situatie binnen het bedrijf. Mijn advies is dus ook om niet mee te doen om te winnen” vertelt Gerard, “maar voor jezelf, om je bedrijf te kunnen staven, om te weten te komen hoe jij ervoor staat. Dit geldt ook op het gebied van alle regels en wetgeving waar je aan dient te voldoen.”

Gerard heeft nòg een advies voor de deelnemers: “We laten alle deelnemers weten wanneer we de winkel zullen bezoeken. Maar ga nu niet als een dolle je winkel voor deze datum aanpassen en mooier maken. Het gaat erom dat we de winkel zien zoals je deze dagelijks aan je klant presenteert, met jouw verhaal en de beleving erbij. Dan pas krijg je een rapportage die representeert hoe jouw bedrijf er daadwerkelijk voor staat. Natuurlijk is het wel de bedoeling dat je deze periode nog gebruikt om alles zoveel mogelijk op orde te krijgen binnen je bedrijf en dat je zorgt dat aan alle randvoorwaarden is voldaan. Sowieso zul je altijd moeten blijven werken aan je bedrijfsvoering. Dit is niet iets wat je, als alles in orde is, kunt laten varen. Het vraagt om continue bewaking, verbetering en dus aandacht.

Ik hoop dat in de toekomst steeds meer groentemannen mee zullen doen aan deze verkiezing. Ik ben er namelijk van overtuigd dat deelname de kwaliteit van deze ondernemingen absoluut naar een hoger niveau zal tillen. Een onderscheidend niveau, onderscheiden met sterren.”

12 Okt

Een fantastische avond voor onze sterren van de branche

Nijkerk stond zaterdagavond 7 oktober 2017 weer in het teken van de groente- en fruitspecialisten van Nederland tijdens de verkiezing ‘Groenteman met Ster 2017’.

22 Aug

"Je moet bezig blijven"

Aldus Jacco de Lange van De Groentemannen uit Zwartsluis. Samen met zijn zwager Wout Timmerman leidt hij het bedrijf en werd in 2016 bekroond met drie sterren.

31 Jul

Jurylid winkelbeoordeling: Marian Bekkers

Versterking in het juryteam van de verkiezing Groenteman met Ster! Deze ronde neemt Marian Bekkers - eigenaresse van retailadviesbureau Kooplust - samen met ons reeds bekende jurylid Noor Wijn de meetronde 'Voorkant' op zich. En zoals dat bij een nieuw gezicht hoort, stellen we Marian graag aan jullie voor.

Twitter

Foto's

Sponsoren