Interesse in deelname Groenteman met Ster?

Voorinschrijving voor Groenteman met Ster is gestart. Ga samen met je team de uitdaging aan en meld je vandaag nog aan!

Let op: je voorinschrijving betekent niet dat je definitief bent ingeschreven. Bij voldoende voorinschrijvingen wordt er contact met je opgenomen om je inschrijving definitief te maken.

  • 01 Juli 2016

De eerste resultaten Groenteman met Ster zijn bekend

Ondernemerschap centraal
De vakjuryleden hebben alle groentespecialisten bezocht en uitgebreid met de ondernemers gesproken. Ook zijn in deze ronde de financiële cijfers en jaarrekeningen onder de loep genomen.

Alle deelnemers zijn financieel gezond!
De kritische voorwaarden binnen financiën kennen een tweeledige beoordeling. Door de vakjury is gekeken naar hoe met het sturen op cijfers en verkoopprijsbepaling is omgegaan. Daarnaast is gekeken hoe elk bedrijf ten opzichte van branchegemiddelden, bancaire eisen of gewenste waarden heeft gescoord over de boekjaren 2013 en 2014. Alle deelnemers hebben hierin aan de kritische voorwaarde voldaan.

Gemiddeld rapportcijfer hygiëne: 8,9!
De hygiënecontrole is uitgevoerd door Bureau de Wit. Door hen is het effect van de hygiëneborging gemeten op microbiologisch niveau. Aan de hand van een oppervlakte- en productmonster werd er getoetst op entro’s en kiemgetallen. Helaas hebben drie deelnemers geen voldoende gehaald voor dit onderzoek. Voor hen betekent dit dat zij in deze editie niet meer op kunnen gaan voor (een) ster(ren). Ondanks deze teleurstelling heeft ieder van hen aangegeven toch het traject helemaal te willen afmaken, omdat zij de meerwaarde hiervan inzien. Daaruit blijkt dat zij uit het juiste ‘ondernemershout’ zijn gesneden en met de juiste instelling aan deze verkiezing zijn begonnen: meedoen om een betere versie van jezelf te willen worden.
In de breedte gekeken mogen de deelnemers sowieso heel trots op zichzelf zijn, een dikke 80% bleef zelfs ruim binnen de normen. Dit resulteerde dan ook in een gemiddeld rapportcijfer van een 8,9 op dit onderdeel, een uitstekend resultaat!

Mooie resultaten tot nu toe
Er zijn mooie scores behaald op de verschillende onderdelen zoals personeelsbeleid, financiën, product & proces en organisatie door het merendeel van de deelnemers. Er is daardoor een mooi potentieel voor een schitterende sterrenregen in september!

Volgende ronde
Eind juni is de meetronde Voorkant van start gegaan. In deze ronde wordt het bedrijf beoordeeld door middel van twee bezoeken van een mysteryshopper, een uitgebreide winkelbeoordeling en een klanttevredenheidsonderzoek op de aspecten uitstraling, personeel, klanttevredenheid en product.

Wij wensen de ondernemers en hun teams heel veel succes in de komende meetronde van de verkiezing Groenteman met Ster! Veel succes!

03 Sep

Nu of nooit?

Van uitstel komt nog wel eens afstel. We willen dat van onze kant in ieder geval niet laten gebeuren, vandaar dat we nu al gaan beginnen met de inventarisatie van Groenteman met Ster.

26 Apr

GROENTEMAN MET STER NIET VAN START

De editie 2018 van Groenteman met Ster, de onafhankelijke verkiezing die de kwaliteit en het imago van ambachtelijke groentespecialisten bevordert, vindt geen doorgang.

13 Mrt

Groenteman met Ster 2018 VERNIEUWD!

De verkiezing Groenteman met Ster krijgt een nieuwe opzet. Hiervoor is gekozen na uitvoerige evaluatie en terugkoppeling van oud-deelnemers van de afgelopen edities, maar ook binnen de ADN Studieclubs. In de nieuwe opzet komt de nadruk te liggen op de uitstraling van de winkel.

Twitter

Foto's

Sponsoren