• 01 Juli 2016

De eerste resultaten Groenteman met Ster zijn bekend

Ondernemerschap centraal
De vakjuryleden hebben alle groentespecialisten bezocht en uitgebreid met de ondernemers gesproken. Ook zijn in deze ronde de financiële cijfers en jaarrekeningen onder de loep genomen.

Alle deelnemers zijn financieel gezond!
De kritische voorwaarden binnen financiën kennen een tweeledige beoordeling. Door de vakjury is gekeken naar hoe met het sturen op cijfers en verkoopprijsbepaling is omgegaan. Daarnaast is gekeken hoe elk bedrijf ten opzichte van branchegemiddelden, bancaire eisen of gewenste waarden heeft gescoord over de boekjaren 2013 en 2014. Alle deelnemers hebben hierin aan de kritische voorwaarde voldaan.

Gemiddeld rapportcijfer hygiëne: 8,9!
De hygiënecontrole is uitgevoerd door Bureau de Wit. Door hen is het effect van de hygiëneborging gemeten op microbiologisch niveau. Aan de hand van een oppervlakte- en productmonster werd er getoetst op entro’s en kiemgetallen. Helaas hebben drie deelnemers geen voldoende gehaald voor dit onderzoek. Voor hen betekent dit dat zij in deze editie niet meer op kunnen gaan voor (een) ster(ren). Ondanks deze teleurstelling heeft ieder van hen aangegeven toch het traject helemaal te willen afmaken, omdat zij de meerwaarde hiervan inzien. Daaruit blijkt dat zij uit het juiste ‘ondernemershout’ zijn gesneden en met de juiste instelling aan deze verkiezing zijn begonnen: meedoen om een betere versie van jezelf te willen worden.
In de breedte gekeken mogen de deelnemers sowieso heel trots op zichzelf zijn, een dikke 80% bleef zelfs ruim binnen de normen. Dit resulteerde dan ook in een gemiddeld rapportcijfer van een 8,9 op dit onderdeel, een uitstekend resultaat!

Mooie resultaten tot nu toe
Er zijn mooie scores behaald op de verschillende onderdelen zoals personeelsbeleid, financiën, product & proces en organisatie door het merendeel van de deelnemers. Er is daardoor een mooi potentieel voor een schitterende sterrenregen in september!

Volgende ronde
Eind juni is de meetronde Voorkant van start gegaan. In deze ronde wordt het bedrijf beoordeeld door middel van twee bezoeken van een mysteryshopper, een uitgebreide winkelbeoordeling en een klanttevredenheidsonderzoek op de aspecten uitstraling, personeel, klanttevredenheid en product.

Wij wensen de ondernemers en hun teams heel veel succes in de komende meetronde van de verkiezing Groenteman met Ster! Veel succes!

12 Okt

Een fantastische avond voor onze sterren van de branche

Nijkerk stond zaterdagavond 7 oktober 2017 weer in het teken van de groente- en fruitspecialisten van Nederland tijdens de verkiezing ‘Groenteman met Ster 2017’.

22 Aug

"Je moet bezig blijven"

Aldus Jacco de Lange van De Groentemannen uit Zwartsluis. Samen met zijn zwager Wout Timmerman leidt hij het bedrijf en werd in 2016 bekroond met drie sterren.

31 Jul

Jurylid winkelbeoordeling: Marian Bekkers

Versterking in het juryteam van de verkiezing Groenteman met Ster! Deze ronde neemt Marian Bekkers - eigenaresse van retailadviesbureau Kooplust - samen met ons reeds bekende jurylid Noor Wijn de meetronde 'Voorkant' op zich. En zoals dat bij een nieuw gezicht hoort, stellen we Marian graag aan jullie voor.

Twitter

Foto's

Sponsoren